מה את עושה עניין? זום אין לחייהם של הסובלים מחרדה #147

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״