מעבדות לחירות - נפטרים עכשיו מהרגלים רעים #171

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״