• judithkatz1

גנטיקה VS תורשה - מי ישפיע אם נהיה מנוולים או גיבורים? #137

עודכן: 18 ביוני 2019


אם יש משפט נפוץ בספרי ההדרכה להורים הוא "ילדים הם המראה של הוריהם". נהוג לחשוב שהצורה בה נתבטא לידם, העונשים החינוכיים בהם נשתמש והשיטות הפדגוגיות אותן נאמץ, הם אלה שיקבעו אילו ילדים נגדל. אבל האם שאלת אופיו של הילדון נקבעת עוד הרבה לפני "הנו-נו-נו" הראשון? האם יכול להיות שמהרגע שבו פקח אותו עולל את עיניו בעולם החדש נקבעו גם מאפייני האישיות שלו, הנטייה שלו לא