נא לגעת, הפתעות מתחום המגע #24

עודכן: 4 במרץ 2019