• judithkatz1

הפרדוקס בפתרון בעיות #41

עודכן: 17 במרץ 2019

מה הבעיה עם איך שאנחנו נוהגים לחשוב על שינוי ושיפור? פתחו את הראש, הציבו מראה וקבלו דרך יעילה יותר.

נתחיל מתרגיל מחשבתי.

חישבו על תחום שלא מתקדם כפי שרציתם, בעבודה או בחייכם האישיים. זה צריך להיות משהו שאתם רוצים מאוד לשפר או רציתם בעבר.

וקבלו דוגמא משרון (שמה האמיתי כמובן שמור במערכת), אותה ליויתי בתהליך שלה.

״אין לי מוטיבציה כשאני הולכת לעבודה".

הפרדוקס הגדול שבניסיון להשתפר