• judithkatz1

הקושי בכל הזדמנות, או ההזדמנות בכל קושי? #3

עודכן: 4 במרץ 2019


אתם שותפים ביצירת החיים שלכם. את המציאות לא תמיד תוכלו לשנות, אבל את המשמעות שתתנו למה שקורה לכם - דווקא כן.

נתחיל ישר מדוגמה - קיבלתם הודעה מחבר שקבעתם אתו: ״אני לא יכול להיפגש בסוף, מצטער״.

מה הרגשתם? מה קרה שם לדעתכם? לדעתי צץ לו משהו דחוף. הנה עוד כמה רעיונות הגיע אליו ביקור משמח, הוא לא מרגיש טוב, שכח שקבע משהו אחר. אולי, אולי הוא פשוט לא רוצה לפגוש אתכם? או שהוא סתם מתרץ? יש עוד המון סיבות יצירתיות ומגוונות.

הנקודה היא שכל אחד מאופציות פירוש המציאות הללו גורמת לנו ל