האם אתם אסרטיביים במידה המתאימה? #110

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״