הולכים אל הלא נודע - על חיים בצל אי ודאות #117

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״