טעות לעולם חוזרת - הטיית החשיבה שגורמת לך להפסיד פעמיים #126

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״