הרוצח השקט של הזמן שלכם #165

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״