מצחיקה או מציקה? על התמודדות עם ביקורת ושמירה על הקול הפנימי תקציר הריאיון עם לאה לב


"אם ברצונך להיות איש אמת,