העבודה שלך משמעותית?


1. משמעות חיה גם במקומות המפתיעים ביותר נדיר שתיאורים של מחקרים הם דבר מרגש, אבל במקרה הזה בהחלט.