• judithkatz1

למה אתם בכלל מרגישים רגש? #33

עודכן: 10 במרץ 2019

למה אנחנו מרגישים עצב, כעס או קנאה? במקרה של רגש שלילי, יותר ברור לנו. רגשות שליליים מגנים עלינו מפני סכנות מגוונות בחיינו. פחד למשל, מזהיר אותנו כי קיימת סכנה. עצב - מרתיע מפני אובדן. וכעס - מישהו פועל נגדינו. כבר מאז האדם הקדמון, כל אלו היוו איום משמעותי על קיומנו.

רגש שלילי עוזר לנו לשרוד. הוא מעורר אותנו. אנחנו שמים לב מה לא בסדר ומתמקדים באיך נפטרים מהבעיה. החשיבה שלנו מאמצת סגנון מסויים - ממוקד ונטול גמישות.

אדם ירכז את כל תשומת הלב שלו בנשק של היריב, ולא בתספורת שלו.

מצב זה מגיע לשיאו בפעולה מהירה והחלטית: מלחמה, בריחה או שימור. הפסיכולוגיה מסכימה על תפקידם של הרגשות השליליים פה אחד. אך מה התפקיד של רגשות חיוביים? יש לכם רעיון? תראו אם אתם מגיעי