• judithkatz1

מה יקבע אם תהיו מאושרים יותר מאחרים? #56

עודכן: 21 במרץ 2019


אנשים שיש להם הכל אך מרגישים ריקנות. עובדות ניקיון שמרגישות הגשמה עצמית. קריירות מפוארות שמסתיימות בתסכול ומתנזרים מאושרים. עד כמה אנחנו שולטים ברמת האושר שלנו ואיך נסביר את ההבדל ביננו לבין חברינו?