• judithkatz1

שני סוגים של מקבלי החלטות⌛ מי אתם? #59

עודכן: 22 במרץ 2019


החלטתם לפתוח את המייל השבועי כמו בכל שבוע. האם אתם עכשיו:

1. קוראים לכם את המייל בכיף.

2. עסוקים באיך הייתם מבלים את זמנכם בצורה טובה יותר. האם יש תוכן טוב יותר לקרוא אי שם באינטרנט? אולי אתם נזכרים שבעצם רציתם לקרוא את המייל משבוע שעבר עוד פעם?