זה הזמן להתחיל ולתרגל מדיטציה #74

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״