• judithkatz1

הטעות על הערכה עצמית #78

עודכן: 20 במאי 2019


הערכה עצמית גבוהה יותר - נשמע כמו משהו שלא יכול להזיק. ואכן, גדודים של מורים, הורים וחברים, עטים להגביר את ההערכה העצמית שלנו ברגעים קשים. גם אנחנו, מלאי כוונה טובה, רוצים לעזור לחברים או לילדים שלנו להגביר את ההערכה העצמית שלהם בעזרת מחמאות ועידודים. כשאנחנו מחפשים באינטרנט ״איך להגביר הערכה עצמית״ אנחנו נתקלים בדי הרבה בעצות כמו - לפתוח את הבוקר בכמה דקות של ״אני מיוחדת. אני יפה. אני מדהימה״ מול המראה. אם לא זה, אז הרבה תרגילים מנסים לטפח אצלינו אהבה עצמית כהרגל.