לחוצים? המחקר מציע לקחת חופשה חכמה #87

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״.