ה"חרטה ברטה" של מה שאנחנו חושבים על חרטה #90

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״