• judithkatz1

מי יותר אינטליגנטי? ומה זה בכלל? #95

עודכן: 31 במרץ 2019


משה ונחמה הלכו בג׳ונגל סבוך. לפתע הם התחילו לשמוע רחשים מהשיחים והבינו שלא רחוק מהם נמצא נמר גדול ורעב. משה החכם, שלמד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה חישב את מהירות הריצה המקסימלית של בני אדם המצויים תחת היסטריה ואת מהירות הריצה של נמר רעב והגיע למסקנה שתוך 15 שניות הנמר ישיג אותם והם יהפכו לפיסת היסטוריה בין העץ לשיח. אין להם שום סיכוי! משה לא סיים למלמל את חישוביו וכבר ראה את נחמה רצה כמה מטרים לפניו. משה זרק אליה מבט מעט מבולבל ומעט מזלזל: ״הרי אין לך סיכוי לרוץ מהר מנמר!״. אך נחמה לא התבלב