איך אתם מגיבים לשמחה של מישהו אחר? #46

״פגישה בין שני אנשים היא כמו מגע בין שני חומרים כימיים: אם קיימת תגובה כלשהי - שניהם עוברים תהליך שינוי״. ק. ג. יונג