איך אעשה שינוי שסוף סוף יחזיק לאורך זמן? #1

אז למה בעצם כל כך קשה לנו לעשות שינוי? למה גם כשאנחנו חושבים שאנחנו כבר על הגל, זה לאט לאט דועך ואנחנו חוזרים לאותה הנקודה? מסתבר שזה לא קורה רק לכם.