• judithkatz1

״יומני היקר״ שלום - יותר משתלם משחשבתם #20

לקראת חג הפסח - חסר סדר במה שקורה אצלכם בפנים? כתיבה על החוויות הרגשיות בחיינו, משפרת את הבריאות הפסיכולוגית והפיזית שלנו. יצירת סיפור ברור מחיינו עוזרת לנו לארגן חוויות מורכבות בצורה שאנחנו יכולים לתפוס, לאחסן ולעבור הלאה.

אהבתם סיפורים בתור ילדים. למה?