הקושי בכל הזדמנות, או ההזדמנות בכל קושי? #3

אתם שותפים ביצירת החיים שלכם. את המציאות לא תמיד תוכלו לשנות, אבל את המשמעות שתתנו למה שקורה לכם - דווקא כן.