אנחנו בני אדם, אז למה שלא נהיה אנושיים? #5

גם לנו בני אדם, יש טבע. אנחנו נולדים עם מגוון של רגשות - מצער ועד התרוממות, מאהבה ועד שנאה. הבעיה מתחילה כשאנחנו לא משלימים עם כל החבילה ולא מרשים לעצמינו להרגיש. בואו נפסיק להעמיד פנים - ונרשה לעצמינו להיות אנושיים.