ללכת שבי אחריהם; לעבד רגשות בלי ללכת לאיבוד #102

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״