• judithkatz1

מה שלא הורג - מחשל: על צמיחה פוסט- טראומטית #109

עודכן: 1 באפר׳ 2019


בעולם מושלם, היו אנשים חיים חיים מלאים מבלי להיתקל בתאונות דרכים, מחלות, אבדן ואסונות טבע. בעולם אוטופי עוד יותר, לא היינו צריכים להיתקל באנשים המבצעים פשעים כנגד אנשים אחרים, כך היו נעלמות מן העולם המלחמות, הטרור, הגנבה, הניצול, וההתעללות. כיוון שאיננו חיים בעולם כזה עדיין, יתכן שבתקופת הזמן שנחייה ניתקל באירועים שונים בעלי אופי שלילי. כשאנחנו מדברים על דברים מהסוג הזה נהוג להוסיף מיד "טפו, טפו, טפו", ו"חס וחלי