תקשיבו, זה ישפיע עליכם לפני שתספיקו להגיב #111

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״