אל תהיו כל כך קשים עם עצמכם- תרגיל מועיל בחמלה עצמית #112

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״