עשה לך קריירה: 9 עקרונות לעבודה משמעותית #113

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״

נדמה שמרגע שנולדנו כל המאמצים מכוונים לכיוון אחד: למצוא משלח יד ראוי. מבקשים מאיתנו להצטיין בבית הספר היסודי כדי להתקבל לתיכון טוב, להוציא בגרות מעולה, ופסיכומטרי מדהים, להשתייך ליחידת עילית בצבא, להתקבל לתואר הנכון ולהיות מצטיין דיקן. הכל כדי שיום אחד נוכל להתרווח על כיסא בארוחת ערב עם החברים ולספר בגאווה מה אנחנו עושים בחיינו עכשיו. לא במקרה השאלה הכמעט ראשונה שאנחנו שואלים זה את זה היא ״מה אתה עושה בחיים?״. התשובה לשאלה הזאת, או כך אנחנו מאמינים, תספר לנו את כל היתר.