לא הייתי עוד מתבייש כשביקשתי סליחה - למה קשה לנו לסלוח לעצמנו? #144

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״