פשוט לצאת: 5 סיבות מדעיות לצאת לטבע #148

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״