שמונה המופלאות - שאלות שיהפכו כל שיחה קשה לקשה פחות #161

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״