לאכול את הראש ואחר כך את המצב רוח - לחפור זה מדכא #162