אפשר להפסיק עם הצניעות ולשמוח בקול רם #164

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הא