כאן לשירותכם, הקנאה #97

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״