בעבר כבר הייתם, בעתיד עוד תהיו, עכשיו כדאי ללמוד להיות בהווה #6

המחשבות שלנו מקפצות בין מחשבה להרהור, בין עבר לעתיד בצורה בלתי פוסקת. ״למה הוא אמר את זה ומה זה אומר?״, ״מה להגיד בראיון עבודה?