האומץ להיות לא מושלם #130

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״