מה שלא הורג- מחשל: על צמיחה פוסט- טראומטית #109

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״