זה לא מה שאתה חושב- כך תרגמו לאנשים להסכים אתכם #138

כתבה זו התפרסמה גם בעיתון ״הארץ״